(+34) 618 069 690
Search more

Att ta över ett existerande lån vid köp av bostad i Spanien

Posted on by Caroline Bjälstam

Tack vare en allt större konkurrens bland banker och sparbanker i Spanien, finns nu möjligheten att få bra lånevillkor med låg ränta och lägre öppningskostnader.

Om bostaden som vi vill köpa i Spanien är belånad, finns möjligheten att ta över detta lån och även flytta det till en annan bank. Den spanska lagen “Ley 41/2007 de Regulación del Mercado Hipotecario, gör det möjligt att ändra de aktuella lånevillkoren och omförhandla räntan. På spanska kallas detta för “novación modificativa” och att ta över ett existerande lån kallas för “subrogación de hipotéca”.  Givetvis måste banken godkänna ett övertagande då det är en ny person som kommer att stå för risken. Om man vill flytta lånet till en ny bank måste det ha gått minst tre år för att den andra banken ska godkänna det.

Det är inte gratis att flytta ett lån och det är viktigt att studera alla utgifter.  Några av de kostnader som uppkommer är att skriva in ändringarna i fastighetsregistret och notariekostnader.

Alternativ till övertagande av lån

Om man inte vill ta över ett existerande lån finns möjligheten som jag skrev tidigare att ansöka efter ett nytt lån. Viktigt att ha i åtanke är att om man väljer att ta över ett lån, kan man endast ändra räntan och amorteringstiden. Vill man tex ansöka om mer kapital, måste man ansöka om ett nytt lån även om detta är mer kostsamt.

 

 

 


0 comments

Comments are closed.