(+34) 618 069 690
Search more

Donera eller sälja fastigheten till dina barn. Vilket är det bästa valet?

Posted on by Caroline Bjälstam

Det finns många variabler att ha i åtanke när man ställer sig frågan om det är bättre att donera eller sälja en bostad till barnen. Svaret beror på många faktorer, så som priset på bostaden, vilka skatter man måste betala beroende på i vilken region man bor, köparens ålder etc. Det går därför inte att ge ett generellt svar på denna fråga då det beror på en rad olika faktorer.

Skatter som föräldrar och barn måste betala vid donation. 

  •  Föräldrar

En donation måste tas upp i skattedeklarationen (Declaración de la renta, IRPF) som egendomsvinst precis som om det skulle handla om köp och försäljning av bostad. I det här fallet är det föräldrarna som måste ta upp det i deklarationen och inte den som får gåvan. Den som donerar måste även betala så kallad realisationsvinstskatt (Plusvalía municipal) som bestäms av stadshuset.

  • Barnen

När barnen mottager en donation måste de betala arvsskatt (Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Hur mycket man måste betala beror på värdet av bostaden och i vilken region bostaden ligger. I några regioner (comunidades autónomas)får man skattereduktioner på upp till 99%. I andra regioner måste du betala skatt för hela värdet.

Vilka skatter måste jag betala vid köp-och sälj av fastighet?

  •  Föräldrar

Föräldrarna måste ta upp försäljningen på samma sätt som en donation och betala den lokala reavinstskatten (Plusvalía)

  • Barnen

När det gäller köp och sälj av fastighet måste man betala skatt för förmögenhetsöverföringar (Impuesto de transmisiones patrimoniales), som varierar beroende på region. I Madrid är den 6% och i Valenciaregionen 10%. I vissa regioner fastställer man en procentsats beroende på värdet av bostaden.

Då det handlar om ett fastighetsköp och försäljning av fastighet, bör det finnas en överföring av pengar till föräldrarna då barnet eller barnen har summan sparat på ett konto, ber om ett hypotekslån eller föräldrarna ger ett privatlån till barnen.

Om det inte finns en överföring som bevisar transaktionen, kan skatteverket (Hácienda), misstänka att förfalskning av allmän dokumentation har skett och att en icke motiverad fastighetsvinst har gjorts av den som får bostaden.

Vad är skattebasen?

Man kan inte donera en fastighet “gratis”, inte ens för 2 euro om man inte vill få besök från skattemyndigheten vill säga…. Man kan inte heller sälja en bostad för en extremt låg summa pengar, som skatteverket anser vara onormalt lågt. En donation är en donation men skattemässigt måste man deklarera detta.

Alla fastigheter har ett minimivärde om man tittar skattemässigt. Varje region räknar ut detta minimivärde genom att använda sig av vissa parametrar. I vissa fall använder man sig av taxeringsvärdet (Valor catastral) men varje region har sitt sätt att räkna ut detta minimivärde.

Innan du väljer om du vill donera eller sälja fastigheten till ditt/dina barn är det viktigt att ha alla dessa faktorer i åtanke och se vilka skatter och hur mycket du måste betala beroende på var i Spanien du bor.

 

 


0 comments

Comments are closed.