(+34) 618 069 690
Search more

Vad är euribor?

Posted on by Caroline Bjälstam

Vad är euribor?

Euribor är en förkortning av Euribor Interbank Offered Rate och är en referensränta som beräknas som ett genomsnitt av de räntor som bankerna i medlemsländerna i EU ställer till varandra för utlåning i euro.

När det gäller spanska banker får man oftast höra att räntan är euribor + en differential. Vilken differential du får beror på vilken bank det är och om du är resident i Spanien eller inte. Räntan är i de flesta fall dyrare om du inte är resident i Spanien. För tillfället är euribor-räntan för första gången negativ. Hur detta påverkar de som tog lån under 2007-2009 med en mycket låg differential är fortfarande oklart. Många banker gav en väldigt låg differential till sina låntagare, 0,2% -0,3%. Om räntan fortsätter att sjunka, kommer  bankerna då betala ränta till låntagarna? Denna fråga är fortfarande osäker. I dagsläget finns det ingen bank som jag känner till som ger en differentialränta som är under 1%.

De flesta banker ger en fast ränta det första 12 månaderna. Efter det får man euribor + en differential som ändras varje år. Differentialen kommer alltid att vara den samma men euriborn ändras. Man kan därför säga att man alltid har en rörlig ränta i Spanien då euribor aldrig kommer att vara den samma från år till år.

Det som hände under krisen i Spanien var att euriborn steg till en mycket hög siffra. Bankerna hade dessutom varit allt för generösa att låna ut pengar utan krav från kunden om eget kapital. Många kunder fick låna mer än 100%, vilket gjorde att beloppet att betala blev allt för högt för kunden. Många förlorade dessutom jobben.

Kraven på att ta lån har efter krisen ändrats. Har man inte eget kapital (30% om man är icke resident), får man inte låna i spanska banker.

 

 


0 comments

Comments are closed.